TUS

Co to jest TUS?

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) –  trening indywidualny lub grupowy podczas którego trenerzy modelują zachowania dzieci i młodzieży w różnych sytuacjach społecznych m.in.:

  • rozróżnianie emocji oraz radzenie sobie z  emocjami
  • zawieranie znajomości
  • uważne słuchani• zadawanie pytań
  • reagowanie na dręczenie, obrażanie, bicie
  • metody radzenia sobie z emocjami
  • praca nad przestrzeganiem zasad
  • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
  • odreagowanie napięć emocjonalnych
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

Dlaczego TUS jest ważny?

Koncentrując się na sferach funkcjonowania dziecka takich jak: rozwój poznawczy, rozwój ruchowy, rozwój emocjonalny zdarza się, iż zapominamy o tym, że umiejętność funkcjonowania w grupie jest dla dziecka bardzo ważna a satysfakcja z niej płynąca staje się motorem do podejmowania wielu rozwijających aktywności.