SZKOLENIA

Oferujemy szkolenia m. in. na następujące tematy:

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja to wymiana informacji między uczestnikami interakcji. Aby komunikat był czytelny musi być prosty, jasny i dostosowany do odbiorcy. Szkolenie z komunikacji to przede wszystkim analiza sygnałów werbalnych i niewerbalnych oraz korelacji, jaka zachodzi między nimi, aby komunikat był spójny. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną szeroko zapoznani z komunikacją niewerbalną (gesty, mimika, postawy), aktywnym słuchaniem oraz barierami komunikacyjnymi uniemożliwiającymi porozumienie.

Asertywność

To umiejętność nabyta, dzięki, której każdy z nas może świadomie i skutecznie wyrażać swoje poglądy z poszanowaniem innych. Zachowania asertywne to zbiór narzędzi dzięki , którym ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, preferencje, uczucia, wartości i poglądy bez odczuwania wewnętrznego dyskomfortu i nie lekceważąc swoich rozmówców Asertywność to niezbędne narzędzie w kontaktach z trudnym klientem, negocjacjach i sprzedaży.

Sposoby radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

W większości przypadków odpowiedzialność za przeżywane stresy ponosimy sami, ponieważ często istotne jest nie to, co się nam faktycznie przydarzyło, a w jaki sposób to odbieramy i reagujemy. Uczestnicy dowiadują się, czym jest stres i czy faktycznie zawsze jest zjawiskiem negatywnym. Odkrywają źródła stresu i poznają jego konsekwencje dla ich zdrowia. Dowiadują się, w jakim stopniu ich osobowość czyni ich bardziej lub mniej podatnymi na stres. Poznają sposoby zapobiegania powstawania i eskalacji konfliktów interpersonalnych oraz radzenia sobie z konfliktami natury wewnętrznej.

Zarządzanie czasem

Jeszcze do niedawna zarządzanie czasem kojarzone było z organizacją czasu w pracy. Dziś już wiemy, że dotyczy on również naszego życia osobistego. Dzięki poznaniu wskazówek, które pomogą w organizacji czasu i wprowadzeniu ich w życie zyskasz większą kontrolę nad wykonywanymi zadaniami w życiu osobistym i zawodowym. Ucząc się zarządzania czasem nabieramy umiejętności rozróżniania ważności i celowości naszych działań. Osoby biorące udział w szkoleniu dowiedzą się jak szczegółowo zaplanować swoje zadanie, aby czas stał się Twoim sprzymierzeńcem, a nie wrogiem.

Twórcze rozwiązywanie problemów

W trakcie szkolenia uczymy rozwiązywania problemów poprzez uruchomienie nowych idei, kreatywności, nowych wizji. Poznasz techniki twórczego myślenia w zespole oraz drogi do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów prowadzących do zyskania przewagi na rynku konkurencyjnym. W trakcie szkolenia nauczymy Cię jak sobie radzić z krytyką i atakiem, oporem, który blokuje generowanie pomysłów.

Sztuka profesjonalnej obsługi klienta

W związku z coraz to większą konkurencją każdy z nas dba o jak najlepszy serwis dla naszych klientów. Podczas szkoleń nauczymy Cię jak skutecznie i profesjonalnie badać i zaspakajać potrzeby wymagających klientów. Jak dostroić się do swojego rozmówcy, kiedy i jakich argumentacji użyć do odpowiednich typów klienta, by poczuł się miło, komfortowo i bezpiecznie. Dzięki tym zabiegom uzyskasz szacunek i autorytet w oczach swojego klienta.

Sztuka negocjacji

Jak zachowuje się sprawny negocjator? Jak zaspokoić potrzeby Twojego partnera bez rezygnacji ze swoich potrzeb? Jak wypracować wspólne stanowisko wobec danego problemu? Szkolenie ze sztuki negocjacji pozwoli Ci poznać proces negocjacji od A do Z tak, aby zawsze być perfekcyjnie przygotowanym. W trakcie szkolenie dowiesz się również jak nie ulegać manipulacjom drugiej strony.

Obsługa klientów kluczowych

Głównym celem tego szkolenia jest kształtowanie długofalowych relacji między Tobą a Twoimi klientami. Wskażemy Ci metody oceny potencjalnych i stałych klientów oraz procedury postępowania uzależnione od zaklasyfikowania danego typu klienta. Dzięki szkoleniu zdobędziesz wiedzę w zakresie identyfikacji klientów kluczowych oraz nauczysz się, jaka jest zależność między zyskiem a wkładem pracy w obsługę klienta kluczowego.

Reklamacja i sposoby radzenia sobie z trudnym klientem

Czym jest reklamacja? Czy klient, który reklamuje to wierny klient? Jak wykorzystać reklamację na korzyść firmy, którą reprezentujesz? Nauczymy Cię współpracy z trudnym klientem zgodnie z zasadami asertwyności tak, aby każdy kontakt reklamacyjny był w pełni profesjonalny i satysfakcjonujący dla obu stron zgodnie z obowiązującymi standardami.

Techniki sprzedaży

Szkolenie to nauczy Cię rozpoznawania różnych typów klientów oraz metod prowadzenia z nimi rozmów. Nauczysz się badać potrzeby klienta, aby skutecznie odpowiadać na jego oczekiwania, a tym samym zminimalizować obiekcje i zastrzeżenia posprzedażowe. Dowiesz się jak zapewnić firmie stałych i powracających klientów.

Zarządzanie zespołem

To szkolenie pozwoli na poprawę komunikacji z podwładnymi, poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz uzyskanie informacji jak zmienić lub rozwinąć swoje kompetencje. Dowiesz się jak motywować swoich pracowników, jak sprawić by poczuli się ważnymi członkami zespołu oraz jak udzielać im informacji zwrotnej. Nauczysz się również jak zachęcić zespół do zadań, które budzą opór, radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz rozwinąć i wykorzystać potencjał poszczególnych pracowników.

Budowanie zespołu

Szkolenie to pozwoli na opanowanie umiejętności niezbędnych do budowania zespołów zadaniowych i pełnienia funkcji ich lidera m.in. takich jak: właściwy wybór członków zespołu, budowanie więzi, planowanie, inicjowanie, kontrolowanie, wspieranie, informowanie, diagnozowanie ról grupowych, usprawnianie komunikacji w zespole, twórcze rozwiązywanie problemów, wykorzystywanie potencjału członków zespołu. Szkolenie to dostarczy umiejętności, które pozwolą na zbudowanie zespołu opartego na trwałych postawach oraz konstruktywnym wykorzystaniu sytuacji konfliktu.

Sztuka motywacji

Czym jest motywacja i jak wpływa na każdego z nas? Jak zmotywować pracownika by przekroczył czynniki, które go ograniczają? W trakcie szkolenia dostarczymy uczestnikom wiedzy z zakresu różnych teorii motywacji, aby skutecznie nauczyli się motywować siebie i swój zespół do wydajniejszej pracy. Podpowiemy jak sprawić, by pracownicy w pełni i z zaangażowaniem wykorzystywali swój potencjał w pracy zawodowej i co leży u podłoża ich efektywnego działania.

Rozwiązywanie konfliktów

Każdemu konfliktowi towarzyszą negatywne emocje, które mają zgubny wpływ na efektywność w pracy. Konflikty to nic innego jak efekt uboczny współpracy między ludźmi. Najczęstszym źródłem konfliktów jest trudność w komunikacji pracowników oraz brak umiejętności współpracy. Podczas szkolenia nauczysz się jak rozwiązywać konflikty, jak im przeciwdziałać oraz jak twórczo je wykorzystać w codziennej pracy.

Zarządzanie różnymi typami osobowości

W trakcie szkolenia zdobędziesz wiedzę z zakresu różnych typów charakteru. Dowiesz się, któremu pracownikowi powierzyć zadania wymagające skupienia i rzetelności lub zadania, których podstawą będzie stworzenie miłego kontaktu interpersonalnego. Podpowiemy również jaki typ osobowości będzie radził sobie w sytuacjach stresowych, a którego strach wpędzi w niemoc twórczą. Udzielimy Ci praktycznych wskazówek z zakresu psychologii, które pozwolą Ci zrozumieć zachowanie swojego zespołu i poszczególnych pracowników.

Leadership

To nowoczesny model menedżerski wypierający tradycyjne metody zarządzania. Lider wyznacza kierunki działania dostarczając motywacji podległemu zespołowi. Przywództwo pozwala na osiągnięcie ambitnych celów w sposób wyjątkowo skuteczny dzięki elastycznemu i efektywnemu wykorzystaniu potencjału pracowniczego. Dzięki szkoleniu poznasz swoje style kierowania oraz rozwiniesz zdolności przywódcze.

Analiza transakcyjna w zarządzaniu

Analiza transakcyjna to koncepcja stosunków międzyludzkich wykorzystywanych w życiu codziennym. Dzięki analizie transakcyjnej możemy wejść na wyższe poziomy komunikacyjne, dzięki którym zrozumiemy procesy komunikacyjne i gry, które toczą się między ludźmi np. w pracy. W trakcie szkolenia poznasz różne typy transakcji i zależności między nimi występujące. Uzyskasz praktyczną wiedzę jak wykorzystać analizę transakcyjną w zarządzaniu, w sposób łatwy i przystępny.