TERAPIA

Terapia indywidualna to bezpośredni kontakt klienta z psychoterapeutą, polega na szczerej i swobodnej rozmowie terapeutycznej bez udziału osób trzecich.

Psychoterapia grupowa polega ona na systematycznym uczestnictwie w spotkaniach grupy  klientów, której przewodzi terapeuta.

Psychoterapia Gestalt stworzona przez Fritza Perlsa metoda psychoterapii czerpiąca podstawy z teorii pola Kurta Lewina (proces tworzenia postaci, likwidowanie i tworzenie kolejnej (dominująca aktualnie potrzeba) oraz psychoanalizy.