TUS

Co to jest TUS?

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) –  trening indywidualny lub grupowy podczas którego trenerzy modelują zachowania dzieci i młodzieży w

różnych sytuacjach społecznych m.in.:

  • rozróżnianie emocji oraz radzenie sobie z  emocjami,
  • zawieranie znajomości,
  • uważne słuchani,
  • zadawanie pytań,
  • reagowanie na dręczenie, obrażanie, bicie,
  • metody radzenia sobie z emocjami,
  • praca nad przestrzeganiem zasad,
  • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb,
  • odreagowanie napięć emocjonalnych,
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Dlaczego TUS jest ważny?

Koncentrując się na sferach funkcjonowania dziecka takich jak: rozwój poznawczy, rozwój ruchowy, rozwój emocjonalny zdarza się, iż zapominamy o tym, że umiejętność funkcjonowania w grupie jest dla dziecka bardzo ważna a satysfakcja z niej płynąca staje się motorem do podejmowania wielu rozwijających aktywności.