Tydzień życia z niepełnosprawnością

Zapraszamy na indywidualne konsultacje, które organizujemy w ramach tygodnia życia z niepełnosprawnością. Odbędą się one w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Autyzmem – ul. Nałkowskiej 11, 42-218 Częstochowa – 23.05 w godzinach 14:00 – 15:00

Konsultację poprowadzą:
Aneta Szczepańska – Dietetyk
– Celem będzie przedstawienie ogólnych informacji, dotyczących specjalistycznych diet oraz ich zastosowania przy różnego rodzaju schorzeniach.
– Omówione będą diety i ich zastosowanie z uwzględnieniem schorzeń, z którymi przyjdą słuchacze.

Karina Kozioł – terapeuta, coach, trener, mediator od 2007 r. związana z Sądem Okręgowym w Częstochowie.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami borykającymi się z kryzysem, z niepełnosprawnością, a także ich rodzinami. Prowadzi grupy wsparcia i szkolenia.
Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji, motywacji i negocjacji, rozwiązywania konfliktów, asertywności. Maksymalnie zaangażowana w każdy prowadzony projekt. Współpracowała między innymi z Uniwersytetem w Kielcach, Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.